magme.mm@seznam.cz
KURZY ŘEZBÁŘSTVÍ MAGMÉ

O  LEKTORECH

vyřezávaná figurka modrého chobotnatce

O lektorech kurzů řezbářství MAGMÉ

Dovolte, abychom se Vám představili.

Magdaléna Mézlová s loutkou koníka

Zakladatelem a hlavním lektorem je řezbářka a sochařka MgA. Magdaléna Mézlová. Vyrůstala v rodině, kde se všichni její členové zabývali uměleckou činností. Matka řezbářka a akademická sochařka se zabývala restaurováním a otec, akademický grafik, malíř a ilustrátor, pracuje po celý život převážně náročnou technikou dřevorytu a je předním představitelem této techniky mezi výtvarníky u nás v ČR.

Lektorka vystudovala Střední uměleckou průmyslovou školu (SUPŠ) v Praze, obor řezbářství a sochařství, a pokračovala částečně na pomaturitním studiu na téže škole (VOŠUP) zaměřeném na restaurování uměleckých děl ze dřeva. Pak následovalo šestileté studium na Akademii Výtvarných umění (AVU), nejprve na oboru restaurování uměleckých děl a později na oboru zaměřeném na figurální sochařství a medailérství profesora Jana Hendricha. Při studiích absolvovala několik zahraničních pobytů a stáží, např. na Kuvataideakkatemia v Helsinkách či v Londýně. Po ukončení studií se začala věnovat zahradní skulptuře z kamene a mozaiky a rovněž dřevěným plastikám. Větší práce a skulptury tvoří nejvíce ve venkovském ateliéru a drobnějším pracím se věnuje také v Praze v Košířích.
Kříž Madonka Mořská panna Šarpej zasažený meteoritem

Již při studiu na střední škole začala samostatně vést skupinové výtvarné kurzy řezbářství v Praze na Chodově v Kulturním Centru Zahrada. Při příchodu prvního dítěte, syna Šimona, se lektorka s rodinou přestěhovala na venkov.

Bota

Své již veřejně zavedené kurzy předala kolegyni Mgr. Běle Jeřábkové v roce 2006.

Po narození druhého dítěte, dcery Šárky, se intenzivněji začíná zabývat vlastní sochařskou tvorbou a také se částečně vrací k původní, více než patnactileté kurzovní činnosti. Magdalena s manželem zakládají Výtvarnou dílnu Magmé, která je opět zaměřená především na řezbářství a navazuje na původní kurzy vedené v KC Zahrada na Chodově v letech 1997 až 2006.

Ptáčci

INTERNET

Pokud máte zájem můžete se podívat na internetové stránky prezentující tvorbu autorky a další informace o ní:

www.mezlova.cz

www.fler.cz/otisk-mm

www.fler.cz/majkam

www.fler.cz/magme


ČASOPISY   a   NOVINY

Zde je možné si o lektorce a její kurzovní činnosti přečíst článek v časopise Naše rodina - 44/2003 z původních prvotních kurzů v Kulturním centru Zahrada v Praze na Chodově.

O současných kurzech píší následující články: Receptář - jarní speciál, 13. března 2015
PRÁVO, 14. ledna 2015
Rozmarýna, 10. října 2014
Creative Amos, 10. června 2013


VIDEO

Také je možné shlédnout krátké video o tvorbě Magdaleny Mézlové, které bylo natočeno pro Fler kreativní svět  ⇒

link na stránku FlerMAG s videem

Také je možné shlédnout reportáž nazvanou dřevořezba v hobby magazínu Polopatě na čt1 v archívu odvysílaného v televizi online 9.2.2020.


ROZHLAS

Následujícím ovladačem si můžete pustit krátké povídání o kurzech řezbářství Magmé odvysílaném Českým rozhlasem dne 30.9.2014:

Na kurzech se rovněž můžete setkat s ing. Davidem Loderem, manželem lektorky, který se rovněž zabývá řezbářstvím a dalšími výtvarnými činnostmi. Oba společně tvoří pracovní tým a dobře se doplňují.

Domovní znamení pro chovatele papoušků

Pro úplnost informací uvedeme, že sestra lektorky – MgA. Markéta Kynclová, je restaurátorka sochařských děl z kamene a dřeva a její tvorba je k nahlédnutí na www.kynclova.cz.

Několik ukázek řezbářských prací Magdalény Mézlové:

Strom Šneci V Tramtárii Formy Mourek drak Uroboros Nosorožec Trůn Jezdec - detail Loutka Vyřezávané portréty Zatloukačka