Kurz řezbářského portrétu

Hlava a portrét

Tento víkendový kurz je zaměřený na osvojení si dovednosti vyřezávání hlavy a portrétu. Je určen spíše pro ty, kteří už mají za sebou nějakou základní řezbářskou dovednost. Hlava a její správné proporce, výraz, tvar, i detail správně usazený harmonicky v celku, je důležitým krokem ke zvládnutí u každého řezbáře, který se chce zaměřit na tvorbu loutek, betlémových figurek či portrétní a sochařské práci ve dřevě celkově.

Pro účastníky tohoto kurzu máme připravený jednoduchý názorný postup, aby každý vyzkoušel a sám osobně prošel cestou jak co nejlépe postupovat, na které kroky se zaměřit nejdříve a jak rozměřovat, stylizovat a dodávat obličeji osobitý výraz.


Jak budeme postupovat

Nejprve si každý připraví svojí plastickou skicu ze sochařské hlíny, na níž se jednoduše vysvětlí názorně základní stavba a anatomie hlavy, vyladí se problematická místa a potom přejdeme k řezbářské práci samotné. Díky připravenému trojrozměrnému modelu (samozřejmě s případnou pomocí a korekturou lektorky) budeme přenášet tvary pomocí řezbářských dlát do lipového dřeva. Aby se za víkend vše stihlo zrealizovat, nebudeme model odlévat do sádry, ale zůstane v plastické formě, což bude dostatečné k přenášení základních rozměrů do dřeva.
Naučíte se, které dlátko či nožík nám bude nejlépe vyhovovat na jemné detaily očí či kučeravých vlasů apod. Na konci kurzu si každý odnese svoji vyřezanou hlavičku. Při tvoření si zafixujete základní postup a proporce a dozvíte se, na co se zaměřit u různých lidských typů a charakterů, naučíte se rozlišovat a tvořit hlavní rozdíly mezi ženskou a mužskou, dětskou či stařeckou hlavou. To vše v jednoduché a srozumitelné formě.

Velikost vyřezávané vzniklé hlavy bude úměrná časovému rozpětí kurzu, vhodná přibližně na drobnou bustu či průměrně velkou loutku apod. v rozměrech cca 9x9x13cm. Tak tedy hlavu vzhůru a hurá na kurz!

Cena kurzu 4500,- Kč / 3 dny

Kontakt

MgA. Magdalena Mézlová
e-mail:
tel.: 777 289 190