Individuální kurz řezbářství

termín po individuální domluvě

Cena: 2 000 Kč za hodinu a půl

Hodina a půl je minimální čas individuální lekce

Kontakt

MgA. Magdalena Mézlová
e-mail:
tel.: 777 289 190